Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου: Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 170.999,99 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου: «Συντήρηση επισκευή σχολικών μονάδων και κοινοχρήστων κτιρίων Δήμου Αρριανών»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσιος διαγωνισμός για το έργο: Κατασκευή αθλητικών χωρών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 359.405,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα

Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ», Προϋπολογισμού μελέτης 19.948,00 € ( με ΦΠΑ 24%)

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την κατασκευή βάσεων εκ σκυροδέματος για την τοποθέτηση μεταλλικών δεξαμενών

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, Προϋπολογισμού μελέτης 11.887,00 € (με 24,00 % ΦΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθεια κέντρου διανομής ποσίμου νερού Μ. Πιστό - Λύκειο - Μύστακας

O Δήμαρχος Αρριανών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Μ.ΠΙΣΤΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΜΥΣΤΑΚΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 70.000,00ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 13.548,39€), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020»

Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρριανών”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΕΚΤ»

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικό διαγωνισμός προμήθειας: Σαρώθρου

Ο Δήμαρχος Αρριανών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.