• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Διακηρύξεις
  • Προμήθεια συστήματος ορθολογικής χρήσης ποσίμου νερού Δήμου Αρριανών

Προμήθεια συστήματος ορθολογικής χρήσης ποσίμου νερού Δήμου Αρριανών

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ορθολογικής χρήσης ποσίμου νερού Δήμου Αρριανών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.998,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα Φιλύρα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.)
Η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει βάσει του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Πληροφορίες, αντίγραφο των τευχών και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καραολάνης Ευάγγελος τηλ. 25313 52839)

 

 

| Διακήρυξη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Μελέτη-Π/Υ-Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων | | ΤΕΥΔ | | ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) |

Diaugeia Logo
Govgr
Ermis Gov Gr
Tetragonika Govapp Gr
Kentro Koinotitas Logo
I Europi Sou

Δήμος Αρριανών

logo

Follow us on

Επικοινωνία

  • Δημαρχείο
  • Φιλλύρα
  • ΤΚ: 69300, Ροδόπη
  • Τηλ: 2531352800
  • email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.