Skip to main content

Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών Δήμου Αρριανών

Ο Δήμαρχος Αρριανών
Έχοντας υπόψη:
1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3. Την αριθ. 13/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΘΩΩΨΣ-ΗΝ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αρριανών περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τα έτη 2022 και 2023
4. Την υπ’ αριθμόν 53/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΤΛΩΨΣ-6ΧΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αρριανών.
5. Την αριθ.2/2022 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δειλινών
6. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου
7. Την αριθ.131/2022 (ΑΔΑ: 9Β6ΩΩΨΣ-6Ο0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

επαναπροκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικών αγρών στην περιοχή “ΚΕΡΑΣΙΕΣ” Δειλινών».

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στον οικισμό Δειλινών στις 5-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι

  • Δημιουργήθηκε στις