Skip to main content

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την:

Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αρριανών για το έτος 2022 και 2023, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα-ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Φιλλύρα 69300,  Δημοτικό κατάστημα, τηλ. +30 25313 52827, φαξ: +30 25313 52808, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραολάνης Ευάγγελος, ιστοσελίδα: www.arriana.gr , κωδικός NUTS: EL 513

Κωδικοί CPV στα καύσιμα και στα λιπαντικά:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV: 09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ –         CPV: 09134100-8

ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ –        CPV: 09132100-4

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -                            CPV : 09211000-1

Διαδικασία διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2022:

1. Για την Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας, Πετρέλαιο Θέρμανσης 37.634,41 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 72.859,30 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  4.018,70 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 142.240,02€

2.  Για την Δημοτική Ενότητα Αρριανών, Πετρέλαιο Θέρμανσης 18.804,50 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 36.405,06 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  2.007,99 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 71.071,99€

3. Για την Δημοτική Ενότητα Κέχρου, Πετρέλαιο Θέρμανσης 13.165,68 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 25.488,46 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.405,87 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 49.760,00€

4. Για την Δημοτική Ενότητα Οργάνης, Πετρέλαιο Θέρμανσης  15.062,23 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 29.160,11 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.608,38 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 56.927,99€

5. Για τα λιπαντικά ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 25.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 ΜΕ ΦΠΑ 24%: 345.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2023:

1. Για την Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας, Πετρέλαιο Θέρμανσης 37.634,41 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 72.859,30 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  4.018,70 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 142.240,02€

2.  Για την Δημοτική Ενότητα Αρριανών, Πετρέλαιο Θέρμανσης 18.804,50 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 36.405,06 λίτρα και Βενζίνη Αμόλυβδη  2.007,99 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 71.071,99€

3. Για την Δημοτική Ενότητα Κέχρου, Πετρέλαιο Θέρμανσης 13.165,68 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 25.488,46 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.405,87 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 49.760,00€

4. Για την Δημοτική Ενότητα Οργάνης, Πετρέλαιο Θέρμανσης  15.062,23 λίτρα,  πετρέλαιο κίνησης 29.160,11 λίτρα, Βενζίνη Αμόλυβδη  1.608,38 λίτρα, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 56.927,99€

5. Για τα λιπαντικά ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 25.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 ΜΕ ΦΠΑ 24%: 345.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 690.000,00 €

Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ομάδα ή περισσότερες ομάδες (όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά τη συνολική ποσότητα κάθε είδους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς. Απόρριψη ενός είδους της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του για την συγκεκριμένη ομάδα. Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε ομάδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 5.564,52 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα-τμήμα για την οποία θα συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

Δημοσίευση- Διάθεση εγγράφων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ , ιστοσελίδα Δήμου (www.arriana.gr ), Ελληνικό τύπο, επίσημη εφημερίδα ΕΕ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arriana.gr)

Διάρκεια Σύμβασης: Από την 01/01/2022 ή την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως την 31/12/2023 ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι  (6) μήνες

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι 136238.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 13 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές κατατίθενται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

11/08/2021, προσωρινός αριθμός αναφοράς ID: 21-428358-001 .

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Απόφαση ΟΕ | | Διακήρυξη | | Μελέτη | | Περίληψη Διακήρυξης | | Αποστολή Προκήρυξης Στην Εφημερίδα Ε.Ε. | | ΕΕΕΣ|| Έντυπο Συλλογής Εκπαιδευομένων || Οδηγίες | | Οδηγίες Συμπλήρωσης ΕΕΕΣ |

  • Δημιουργήθηκε στις