Skip to main content

Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: Διαμόρφωση ελευθέρων χωρών Δήμου Αρριανών - οικισμός Φιλύρας

Ο Δήμος Αρριανών, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ» με προϋπολογισμό 199.932,21 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 92.760,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα )
β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 30.892,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)
γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 28.510,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)

Παρέχεται η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.arriana.gr. Oι ενδιαφερόμενοι μπορεί ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (οδός ΦΙΛΛΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – 69300 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα (έως την Τρίτη 05-09-2017) και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 08/09/2017.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269 Β /30-12-2016)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25313-52828 FAX επικοινωνίας 25313-52826, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χαυτοπούλου Ελένη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα ΔΣ στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας, Φιλλύρα 69300,
Ελλάδα NUTS GR113.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ ή αναβάθμιση δύο (2) Α1 για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ii και στην Α1 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Περίληψη Διακήρυξης | Διακήρυξη - Περίληψη Διακήρυξης | Προϋπολογισμός Μελέτης | Τιμολόγιο Μελέτης | Τιμές Εφαρμογής Μελέτης | Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης | Προμέτρηση | Εξώφυλλο & Τεχνική Περιγραφή | Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ | Ε.Σ.Υ. | ΤΕΥΔΈντυπο Προσφοράς

  • Δημιουργήθηκε στις