Skip to main content

Ακύρωση διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τσιμεντοστρώσεων και Αγωγών Όμβριων»

Σύμφωνα με την με αριθμό 73/18-09-2017 (ΑΔΑ ΨΞ0ΔΩΨΣ-Δ9Μ) απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών, ακυρώνεται η διαδικασία διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ», που ήταν προγραμματισμένη να διενεργηθεί την 19 Σεπτεμβρίου 2017 λόγω επιγενέστερου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4482/2017, άρθρο 37 - ΦΕΚ 102 Α΄/25-7-2017).

Συγκεκριμένα, λόγω του ότι η ανάρτησή της σχετικής διακήρυξης (ΑΔΑΜ 17PROC001778968) στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε μετά την 25η Ιουλίου 2017 (ημ. Ανάρτησης 31-7-2017), δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 37 του Ν.4482/2017, (ΦΕΚ 102 Α’/25-7-2017), που ορίζει ότι από 25-7-2017 γίνεται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Επίσης ανακαλείται η σχετική διακήρυξη (αρ. Πρωτ. 8707/31-7-2017 με ΑΔΑΜ 17PROC001778968 2017-07-31) καθώς η υπ’αρ. 58/18-7-2017 (ΑΔΑ Ω6ΠΓΩΨΣ-ΘΜΖ) απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών (Έγκριση όρων διακήρυξης του ανωτέρω έργου), προκειμένου να διενεργηθεί πλέον με ηλεκτρονικά μέσα όπως ο νόμος ορίζει.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  • Δημιουργήθηκε στις